Testverktøy og hvorfor vi bruker det!

I jakten på de beste hodene er det alltid en fare at den som rekrutterer legger for mye vekt på subjektive faktorer. Et av de beste virkemidlene vi har for å øke objektiviteten i våre prosesser er vårt arsenal av testverktøy. Testverktøyene bruker vi for å bedre forstå hvor potensialet og utfordringene kan ligge, både for kandidatene og kundene våre.

En kategori verktøy mange forbinder med karriere og utvelgelse er IQ testing. I videoen over kan du se Jordan Peterson ta for seg hvilke IQ-nivåer man normalt finner innenfor forskjellige yrker. Han viser blant annet til nivået for sykepleiere. Det har vært argumentert for at norske sykepleiere kan ligge noe høyere grunnet de strenge opptakskravene vi har på denne studieretningen i Norge. Basert på utdannelse og karakternivå derfra, kan vi gjøre oss noen antagelser om hvor IQ-nivået kan ligge. I de fleste prosessene hos oss begynner vi derfor gjerne med en personlighetstest. Disse kommer i mange varianter, en av våre favoritter er Big Five. Nedenfor kan du se en video som på enkelt vis forklarer oppbygningen av disse.

Er du sykepleier og lurer på hvilke egenskaper du kan ha som passer til personalarbeid og rekruttering? Klikk på linken så kan du prøve kortversjonen av Big Five på 44 påstander.