Project Description

Trives du med å bruke god tid på å bli kjent med pasientene og følge pasientene opp over lengre tid? 

 

Syns du det virker interessant å hjelpe pasienter med langvarige smerter?

Er du lærevillig og arbeidsom?

Da kan du være en god kandidat for oss!

 

Vi søker en dyktig sykepleier med interesse for smertebehandling, til oppdrag på smerteklinikk for en av kundene våre.

 

Arbeidsoppgaver er: 

  • oppgaver i resepsjon som svare telefonen, sende og motta elektronisk informasjon, snakke med pasientene ved ankomst, m.m.
  • smertebehandling med infusjoner og smerteplaster etter opplæring i dette
  • samtaler med pasienter
  • kartlegging av pasientens behov og tilstand
  • andre relevante oppgaver

 

Det vil være en 50% vikariatstilling med dagtidsvakter. Oppstart i løpet høsten.

 

Er du interessert? 

Ta kontakt med Vilma Kristiansson på 958 55 552, Torgrim Andersen på 901 55 553, eller søk på stillingen her.

eller søk på stillingen her

Vilma Kristiansson
Vilma KristianssonRekrutterer/HR Sykepleier
Torgrim Andersen
Torgrim AndersenDaglig Leder