Project Description

Stiftelsen Karmsund ABR tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB) i avtale med Helse Vest og videre Fritt behandlingsvalg i avtale med HELFO på Avaldsnes, henholdsvis fra 2014 og 2016. Videre tilbyr vi rehabilitering og ettervern innen rusfeltet og åpnet 1. mars d.å. Nye Bjørnestad med 22 plasser i Sirdal kommune i Agder. Våre fagmiljøer er kjent for å lykkes. Virksomheten er organisert som en stiftelse og har vært drevet siden 1991. Nå omfatter den to avdelinger, Avaldsnes og Bjørnestad.  I tillegg driver vi 4 bruktforretninger i Karmøy i tillegg til andre aktiviteter som vinteropplag for båter, småbåthavn m.v. hvor det foregår arbeidstrening og ettervern. Fra pionertiden har Karmsund ABR har beholdt entusiasmen og omsorgen for hver enkelt pasient med mottoet Ja, til en ny fremtid. Samtidig har veksten medført økt behov for struktur og forutsigbarhet. Til å ta virksomheten videre i dette spenningsfeltet har vi behov for en, handlekraftig, strukturert og omsorgsfull

Daglig leder

Som daglig leder har du det overordnede ansvaret for den samlede driften og rapporterer fortløpende til styrets leder:

  • Ivareta overordnet ansvar for regnskap, økonomi og personell
  • Rapportere til styret
  • Sikre god internkontroll
  • Delta i utvikling og oppfølging av virksomhetens strategi
  • Lede effektivisering og utvikling
  • Sørge for møter med oppdragsgivere og samarbeidspartnere, samt ivareta annet relasjonsarbeid

Du skal sørge for at dine faglig dyktige medarbeidere har nødvendig administrativ og merkantil støtte, ordnede forhold og en trygg base. Det skaper du ikke bare gjennom vedlikehold. Du må være i stand til å ta virksomheten videre, sammen med teamet ditt og i samspill med styret.

For deg som ønsker å bygge lederkompetanse over et bredt spekter – forretningsmessig – faglig og personlig – er dette en unik mulighet. Vi kan love at ingen dag blir lik, og at du blir utfordret både i daglig arbeid og på det strategiske. Her får du være med å forme virksomheten i et miljø hvor veien fra beslutning til implementering er befriende kort. Du får også gleden av å oppleve hvordan pasienter lykkes med å skape seg nye og bedre liv. Skal du søke en lederstilling i år, bør det bli denne.

Det er ikke så viktig hva du er, men hvem du er betyr mye. Du må være strukturert, tydelig og god til å kommunisere. Samtidig må du være trygg nok til å gi fleksibilitet der det er riktig og føringer der det er nødvendig. Det er en fordel at du ha noe kjennskap til rusfeltet og på den måten vet at innsatsen til laget ditt kan være avgjørende for hver enkelt pasients fremtid; i ytterste konsekvens forskjellen mellom liv og død.

Noe erfaring fra ledelse, økonomi og administrasjon ser vi helst at du bringer med deg til en viktig lederjobb i vårt helsevesen. Som leder for en kompetansedrevet virksomhet bør du ha utdanning på Bachelor/Masternivå.

Den som ansettes må kunne jobbe i tråd med stiftelsens kristne verdigrunnlag.

Interessert?

Ta kontakt med daglig leder i IR Helse Torgrim Andersen på 901 55 553 eller styreleder Jan Briger Medhaug på M: 905 28 415.

Søknad

Aktuelle søkere vil bli vurdert fortløpende, vi oppfordrer deg derfor til å søke uten ugrunnet opphold. Søknad merkes «Daglig Leder- KABR» og sendes til mail@irhelse.no

Om stiftelsen: https://kabr.no