Project Description

Når ingen av søkerne gir deg godfølelsen!

Da trenger du hjelp. Ekstern hjelp kan objektivt gå gjennom søkermassen for å utelukke  at det er noen skjule diamanter. Men det viktigste den ekstrne hjelpen kan gjøre for deg er å tilføre nye kandidater.

Hos IR Helse jobber vi hardt for å sikre at stillingene i din virksomhet blir besatt med de rette menneskene. Vi leverer legen, sykepleieren eller lederen til din avdeling. Vårt mål er at vi gjennom en suksessfull rekrutteringsprosess skal ha kartlagt både muligheter og risikoelementer for både kunde og kandidat, slik at ansettelsen gir størst mulig uttelling for begge parter.

Metodikk

Vår metodikk for å sikre høy kvalitet i rekrutteringsprosessene våre bygger på femfaktormodellen. Dette innebærer at vi gjør en grundig jobb med å kartlegge både kunde og kandidat for å sikre at vi finner den best mulige matchen. Vi fokuserer på å kartlegge muligheter og risikoelementer for både kunde og kandidat, slik at ansettelsen gir størst mulig uttelling for begge parter.

For å sikre en klar og målrettet rekrutteringsprosess, sørger vi for å ha en tydelig beskrivelse av den ønskede kandidaten og jobben som skal besettes. Dette gjør det enklere å måle når vi sitter i finalen med flere gode kandidater. Samtidig er vi oppmerksomme på at rekrutteringsprosesser kan være dynamiske, og at kundene våre kan oppdage elementer de ikke tidligere hadde tenkt på. Derfor hender det at den kandidaten som passer best til den originale bestillingen ikke nødvendigvis blir valgt. I slike tilfeller er det viktig at vi har god metodikk og kan dokumentere hvilke muligheter vi har vurdert, slik at vi kan begrunne hvorfor vi valgte å gå en annen vei.

Våre kunder

Våre kunder spenner over hele helsevesenet, fra mindre kommuner til de største sykehusene i landet. Vi har kunder med nasjonalt ansvar for sine fagområder, så vel som mer allsidige lokalsykehus. I tillegg tilbyr vi våre tjenester til private organisasjoner, både innen bedriftshelsetjeneste og offshore helsepersonell.

Trenger du hjelp til å rekruttere kvalifiserte ansatte til din virksomhet? Ta kontakt med oss, enten direkte eller via chat-boxen, så hjelper vi deg med å finne de rette kandidatene.

Oda Engelsgjerd Nes
Oda Engelsgjerd NesRekrutterer/HR Sykepleier
Torgrim Andersen
Torgrim AndersenDaglig Leder