Project Description

Er du en dyktig sykepleier med erfaring fra sengepost, rehabiliteringsinstitusjon eller kommunehelsetjeneste?

Ønsker du å tjene ekstra i ferier eller har du ledige perioder i turnusen din? Eller kanskje du er pensjonist og ønsker å jobbe noen vakter når det passer?

Våre ideelle kandidater har følgende personlige egenskaper:

  • På tilbudssiden og løsningsorientert: Dette betyr at du er villig til å bidra og gjøre det som trengs for å hjelpe andre og løse problemer.
  • Du ser muligheter fremfor hindringer, og du er en problemløser som ikke gir opp lett.

Arbeidsoppgavene vil inkludere:

  • Administering av medikamenter: Dette innebærer å sette inn nåler, injisere legemidler, gi piller og annen form for medisinering.
  • Sårpleie: Dette innebærer å rense, dekke og behandle sår for å hindre infeksjoner og fremme helbredelse.
  • Vitalparameterkontroll: Dette innebærer å måle og overvåke pasientens blodtrykk, hjertefrekvens, oksygenmetning og respirasjonsrate.
  • Omsorg og pleie: Dette innebærer å hjelpe pasienten med daglige aktiviteter som å spise, dusje og kle på seg, samt å gi emosjonell støtte og omsorg.
  • Samarbeid med andre helsearbeidere: Dette innebærer å samarbeide med leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre helsearbeidere for å sikre at pasienten får den best mulige behandlingen.

Hva får du som sykepleier hos IR Helse?

  • 2 av 3 av våre administrasjonsansatte er erfarne sykepleiere, som kan rådig både med tanke på oppdrag og karriere
  • Vi sørger for en trygg oppstart for vikarene våre som skal inn i oppdrag
  • Metodikken vi jobber etter er basert på femfaktormodellen, dette hjelper oss å treffe bedre med oppdragene vi gir våre vikarer.

Vi søker etter dyktige sykepleiere som kan bidra med sin kompetanse i kortere og lengre perioder på Haugalandet, særlig i ferier. Dersom du eller noen du kjenner er interessert i å vite mer, ta gjerne kontakt med oss!

Oda Engelsgjerd Nes
Oda Engelsgjerd NesRekrutterer/HR Sykepleier
Torgrim Andersen
Torgrim AndersenDaglig Leder