Project Description

Har du erfaring fra medisinsk sengepost?

Er du interessert i å prøve noe nytt?

Vi har behov for sykepleiere til ulike medisinske avdelinger.

Hvis du er interessert i å vite mer, kontakt Luzie Stokka på 958 55 552.

Luzie Stokka
Luzie StokkaRekrutterer/ Konsulentleder