Project Description

Hei! 

Jeg er på Sykepleierkongressen i Oslo onsdag 01. og torsdag 02. desember.

Jeg heter Luzie og er en 27 år gammel sykepleier som har jobbet både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Nå jobber jeg for IR Helse som er et rekrutterings- og bemanningsselskap som har fokus på leger, sykepleiere og ledere til helsevesenet. I jobben min er jeg i daglig kontakt med sykepleiere som enten har forlatt yrket, eller vurderer nye muligheter både innen- og utenfor helsevesenet for å få en jobbhverdag de trives enda bedre i. I tillegg synes jeg det er viktig å vise sykepleiere at det finnes muligheter der en kan ha en fleksibel jobb samtidig som en har gode betingelser. Dette har vært spesielt viktig for meg med tanke på småbarnsforeldrene, som jeg selv er en av. Kort sagt brenner jeg for å få tilbake de vi har mistet og legge til rette for at de som enda er der får mer kontroll over sin hverdag slik at de velger å bli i yrket lenger.

Helt siden jeg begynte å jobbe i helsevesenet har jeg sett at det er mange sykepleiere som blir på samme avdelingen i mange år selv om de kunne tenkt seg å prøve noe nytt, fordi de er usikre på hvor de kan få muligheten til utviklingen og nye input. Heldigvis er sykepleie et så stort fag at det er mulig å jobbe på avdelinger med forskjellige pasientgrupper, bytte fra kommunal tjeneste til sykehus, eller ta en videreutdanning dersom en ønsker en forandring. En viktig del i det å finne nye muligheter, er derimot å vite hvor en bør lete. Da hjelper det med et godt nettverk.

Nettverket mellom sykepleiere er positiv både med tanke på det sosiale og faglige, men også med tanke på muligheter. Det er grunnen til at jeg har lyst å møte deg! Slik at vi kan bygge et nettverk der sykepleiere kan dele erfaringer, kunnskap og faglige ting i tillegg til å utvide sitt sosiale nettverk.

Har du lyst å ta en kaffe og bli litt kjent?

Da kan du ta kontakt med meg på telefon (958 55 552), mail (luzie@irhelse.no) eller LinkedIn.

Luzie Stokka
Luzie StokkaSykepleier/Rekrutterer