Project Description

Vi trenger hjelp fra deg som kan jobbe fra 30% stilling og oppover. Arbeidet vil bestå i testing av folk som skal offshore.

Du er sterkt ønsket enten du allerede har en deltidsjobb og kan jobbe litt ekstra, eller er pensjonist og kan tenke deg å bidra. Vi ser for oss 30-40% stilling, men er også interessert du ønsker å jobbe opp til 100%.
Oppgavene kan inkludere, men vil ikke nødvendigvis være begrenset til:
  • Prøvetaking
  • Håndtering av prøver
  • Sterile rutiner (vask og desinfisering)
  • Journalføring og besvare henvendelser på telefon
  • Andre administrative oppgaver
 
Klikk på “Søk på stilling” eller ta direkte kontakt med Rekrutterer/Sykepleier Luzie Stokka på M: 958 55 552, eller Daglig Leder Torgrim Andersen M: 901 55 553 for å få vite hvordan du kan bidra til å holde hjulene i gang!
Luzie Stokka
Luzie StokkaRekrutterer/Konsulentleder
Torgrim Andersen
Torgrim AndersenDaglig Leder