Project Description

Vi søker etter en dyktig og erfaren intensivsykepleier med et sterkt ønske om å yte høy kvalitet på omsorgen og behandlingen til intensivpasienter. Du bør ha kompetanse innen flere av følgende områder: administrasjon av intravenøse legemidler, monitoring av vitalparametere, luftveisstøtte, intravenøs væskebehandling, sårpleie, infusjoner, monitoring og smertebehandling.

Det er også ønskelig at du har erfaring med prosedyrer som administration av oksygen, intubasjon, ventilation, luftveisstabilisering og pain management (smertebehandling).

I tillegg til faglige ferdigheter, ser vi etter en intensivsykepleier som er ansvarsbevisst, har et godt humør og handler med tillit og integritet. Har du ledig kapasitet eller ønsker å bygge erfaring hos oss? Ta kontakt!

Oda Engelsgjerd Nes
Oda Engelsgjerd NesRekrutterer/Sykepleier