Er du Sykepleier?

Har du lyst til å være den som kommer med løsninger på bemanningskrisen i helsevesenet? For å være en god rekrutterer av leger, sykepleiere og ledere til helsevesenet er din erfaring som sykepleier viktig for oss.

Til 100% stilling søker vi HR Sykepleier i Stavanger:

 

 

Din kompetanse knyttet til prosedyrer og sykehus eller kommunehelsetjenesten vil komme godt med hos oss. Rekruttering og bemanning kan vil vi lære deg. Som sykepleier trives du i møte med folk, og du får energi av å kunne hjelpe andre. Jobben gir deg mye, men du lurer på om det er på tide å ta med seg erfaringene dine over i en ny hverdag. Innleie og Rekruttering Helse (IR Helse) er som navnet tilsier et bemannings- og rekrutteringsselskap som fokuserer på leveranser av leger, sykepleiere og ledere til helsevesenet.

Hvordan er det å jobbe i IR Helse?

Til å svare på dette har vi bedt Luzie Stokka om å svare på noen spørsmål. Luzie jobber i dag i tilsvarende rolle på Haugesundskontoret. Før hun kom til oss jobbet som sykepleier både i kommunehelsetjenesten og på sykehus.

 

Har du spørsmål direkte til Luzie kan du nå henne på telefon 958 55 552 

 

 

Hvordan er arbeidshverdagen din i IR Helse?
Arbeidshverdagen er veldig variert. Jeg liker at jeg kan legge opp dagen selv, variere arbeidsoppgaver og at det er fleksibelt. Å kunne kombinere å ta vakter «i feltet» samtidig som jeg jobber innen HR, sørger for at jeg føler at jeg får bidratt i helsevesenet på flere måter. I tillegg holder jeg meg faglig oppdatert ved å ha en fot inn forbi pleien. Det som er kjekt med HR oppgavene er at det ikke kun er å sitte foran pcen på kontoret. En stor del av jobben er å finne kandidater, intervjue disse, og ha kontakt med kunder, som gjør at en har en sosial arbeidshverdag.

Hvordan var overgangen fra kommunehelsetjenesten?
Overgangen fra turnuslivet i feltet til en jobb der en former hverdagen selv har vært spennende og givende. Det har vært mange nye arbeidsoppgaver å sette seg inn i, som en ikke har som «ordinær» sykepleier. Det har vært spennende å lære seg intervjuteknikker, skrive annonser, ha kontakt med kunder og vikarer. Å knytte relasjoner er en stor del av å være sykepleier, og den kunnskapen har vært nyttig i disse prosessene.  Det var uvant å gå fra en fastlagt turnus til å være mer fleksibel, men det er kjekt å kunne legge opp hverdagen selv.

Hva er det kjekkes du har fått vært med frem til nå?
Jeg synes det er kjekt å kunne bidra i helsevesenet ved å kombinere mine egne vakter som sykepleier med å hjelpe bemanningsforespørsler. Å kunne bli kjent med nye personer, knytte kontakter og bygge nettverk er også noe jeg synes er veldig kjekt. I min arbeidshverdag har jeg hatt muligheten til å møte folk i forskjellige arenaer som på høyskolen, sengepost eller arrangementer som sykepleierkongressen, og det har vært veldig spennende.

Våre lokaler på Forus

Våre lokaler på Forus

Fra våre kontorer i Stavanger og Haugesund løser vi problemer for kunder i hele landet. Vi har gode erfaringer over flere år med sykepleiere som jobber i skjæringspunktet mellom sykepleie, HR og bemanning. Som godkjent leverandør ved SUS, og med rammeavtaler hos flere lokale kommuner, samt mange gode kunder over hele landet ligger forholdene til rette for du virkelig kan gjøre en forskjell.

Hver dag jobber vi hardt med løsninger for bemanningskrisen i helsevesenet. Vårt mål er at heltene som jobber der i større grad skal oppleve at de strekker til og at de har nødvendig tid til sine pasienter og oppgaver. Ønsker du å være med å hjelpe til, slik at flere får løst sine bemanningsproblem på en måte som gjør at både ansatte og pasienter får en bedre hverdag? Dette arbeidet vil i hovedsak foregå på dagtid, men det er nødvendig at du kan ta vakter som sykepleier både kveld og natt. Sykepleiedelen av jobben vil utgjøre 20-40% av stillingen. På denne måten vil du kunne utvikle nye ferdigheter innen HR og rekruttering, samtidig som du ikke mister faget ditt, men antageligvis også utvikler deg videre som sykepleier. 

Arbeidsoppgavene vil inkludere, men ikke være begrenset til:

 

  • Behovskartlegging
  • Kundebesøk
  • Identifisering av kandidater
  • Intervju og referanseintervju
  • Testing
  • Øvrig bakgrunnssjekk
  • Presentasjon av løsninger til kunde
  • Personalansvar og oppfølging av vikarer

 

Interessert?

Ta kontakt med meg eller send inn din søknad her HR Sykepleier Stavanger

 

 

Torgrim Andersen

Torgrim Andersen

Daglig Leder
Telefon +47 526 95 260
Mobil: +47 901 55 553
E-post: torgrim@iogr.no