Hvordan sykepleiere kan unngå lønnsfellene

Som sykepleier har du sannsynligvis opplevd forskjellen mellom festtalene og uttellingen du har fått gjennom flere lønnsoppgjør. Følelsen av å bli lavt verdsatt kan tære både på motivasjon og humør, men mest merkes det på lommeboka. Den gode nyheten er at det finnes andre måter å øke lønnen sin på enn flere helgevakter. Men da må du unngå lønnsfellene:

  • Akseptere lav begynnerlønn
  • La være å bruke lønnssamtalene riktig
  • Unngå å stå alene i lønnsforhandlingene dine
  • Ikke bytte arbeidsgiver

Lav begynnerlønn

Lønnsstatistikkene er tydelige på én ting: Begynnerlønnen følger deg gjennom hele yrkeslivet. Det gjelder også sykepleierlønn. Pass derfor på at lønnen du får når du begynner i en stilling er så høy som mulig. Arbeidsgivere, også offentlige, er forberedt på at du stiller lønnskrav. Husk at den som ansetter deg har visse forhandlingsfullmakter, i hvert fall noen lønnstrinn. Lønnsforhandlingsmuligheten du har ved ansettelse får du ikke tilbake. Bruk den godt. Og det er ikke slik mange tror, at man dermed mister senere muligheter til å stige i lønn.

Liker du det du leser? Hjelp oss å dele med andre som kan ha nyte av artikkelen!

Lønnsamtale

Husk at avtaleverket gir deg rett til en årlig lønnssamtale. Den er viktig, for den kommer i forkant av lokale lønnsforhandlinger. Men mange tror at forhandlingene starter når du går inn i samtalen. Det er feil. Lønnsforhandlingene startet da du forlot lønnssamtalen året før. Du har da hatt et helt år på å vise at du tok rådene og tilbakemeldingene du fikk på alvor. Har du tatt signalene og vist det i praksis, stiller du sterkt. Blir årets lønnsavtale en kopi av fjorårets har du et problem – som i verste fall er større enn at du ikke blir prioritert i forhandlingene. «Prioritert» er et ord å legge merke til her. For det er ikke slik at lederen din alene bestemmer om du får lønnsopprykk i forhandlingene. Hun innstiller til sin leder, som i neste omgang prioriterer kravene. Deretter blir det forhandlet mellom partene, og dynamikken i forhandlingsrommet gir tidvis tilfeldige utslag. Men det er god hjelp i å bli prioritert. Én ting kan du dessuten være sikker på: Lederen har større makt til å stoppe et lønnskrav enn til å få det gjennom.

Ikke glem muligheten for at du kan forhandle lønn gjennom hele året. Den er nedfelt i tariffavtalen. Nok en gang er lønnsstatistikken nyttig lesning. Har du lagt merke til at det som kalles lønnsglidning ofte kan utgjøre så mye som et halvt prosentpoeng? Sammenlignet med et normalt nasjonalt oppgjør på 2,5 – 3,5% er det betydelig. Da er det viktig å forstå hva lønnsglidning faktisk er; summen av det du og dine kolleger klarer å øke lønnen gjennom året. Her snakker vi dessuten litt til alle, men forholdsvis mye til det mindretallet som får sine lønnskrav innfridd. Din oppgave blir å være blant disse.

Unngå å stå alene i lønnsforhandlingene dine

Luzie Stokka
Luzie StokkaRekrutterer/Konsulentleder
Torgrim Andersen
Torgrim AndersenDaglig Leder

Stikkord for individuelle lønnstillegg er endret jobbinnhold, økt kompetanse, eller ansvar. Her kan Sykepleierforbundet hjelpe deg, både med å finne frem til relevante bestemmelser og argumenter, og ved å føre forhandlingene for eller sammen med deg. Et godt lønnsråd er derfor å være organisert.

Bytte arbeidsgiver

Å si opp for å gå til ny arbeidsgiver kan være risikabelt, men igjen gir lønnsstatistikken utvetydig faktagrunnlag: Den som bytter arbeidsgiver med 3 – 6 års mellomrom oppnår systematisk høyere lønn enn den som trofast og tålmodig venter på gullklokke eller fortjenestemedalje. Dersom du etter noen år ønske deg tilbake til din gamle arbeidsgiver blir du – forutsatt at du har oppført deg bra og har gjort en god jobb – ønsket varmt velkommen. Vi har tross alt sykepleiermangel i dette landet. Så å si uten unntak premieres du med høyere lønn, ofte også en høyere stilling.

Den største lønnsøkningen får du om du går til privat sektor. Noen er skeptiske til å gå til private arbeidsgivere på grunn av den offentlige pensjonen. Skepsisen er ikke helt ubegrunnet, og de som sikter mot ordinære sykepleierstillinger bør regne på hvordan tapt (Noen private arbeidsgivere tilbyr riktignok pensjon i KLP.) For høyere stillinger veier ofte høyere lønn i privat sektor opp for tilsynelatende tapt pensjon.  Forutsatt at du velger en seriøs arbeidsgiver vil dessuten pensjonsordningene som tilbys i privat sektor ikke være dårligere enn den offentlige.

Hos IR Helse ønsker vi at flest mulig sykepleiere skal forbli i yrket, og at sykepleiere som har forlatt yrket skal ønske seg tilbake. Samtidig tror vi det er avgjørende for rekrutteringen at det ikke utelukkende beskrives som et problem at sykepleiere forlater yrket. Vi har selv erfart at kompetansen og erfaringen man har med seg fra et så allsidig yrke også er veldig verdifullt i andre roller, knyttet til blant annet HR og ledelse. Livet og særlig arbeidslivet er for kort til at man ikke skal trives og føle seg verdsatt på jobb. Du er ansvarlig for din egen trivsel. Dersom du ikke opplever nødvendige forbedringer etter å ha gitt beskjed til sjefen, er det «livsfarlig» for arbeidslivet ditt og ikke ta ansvar for den nødvendige endringen.

Lykke til i lønnsoppgjøret.

Liker du det du leser? Hjelp oss å dele med andre som kan ha nyte av artikkelen!