Barne- og ungdomspsykiater ved BUP Bryne

At Per Fugelli hentet mye inspirasjon fra Jærstrendene og var opptatt av menneske og flokken er ingen hemmelighet. Hos oss er flokken sentral i både arbeidsmetodikken vi benytter oss av, og med tanke på hvordan vi ser hverandre og pasientene våre.

.

Du er opptatt av flokken din og setter pris på å jobbe i tverrfaglige team der det stilles krav, slik at pasientene får den behandlingen de skal ha. Noe av det mest givende med å arbeide som barne- og ungdomspsykiater er forskjellen du kan gjøre i livet til de som trenger det. BUP Bryne er prisbelønt for sitt arbeid med pasientflyt, vi har dermed blant landets korteste ventetid for nye pasienter.

For å lykkes hos oss er det en fordel at du motiveres av å oppnå resultater sammen med andre. Det er også en fordel om du er opptatt av å utvikle deg selv både faglig og som kollega.

.

På Jæren bygges ting stein for stein og det som bygges skal være skikkelig. Poliklinikken har et stort fagmiljø, med flere yrkesgrupper og profesjoner i et godt samspill. Blant tiltakene for å sikre kvaliteten, har vi faglig påfyll gjennom internundervisning i regi av Stavanger Universitetssykehus hver fjortende dag.

Arbeidsoppgavene vil inkludere:

  • Arbeidet vil bestå av utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier.
  • Poliklinikken har et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT, barneverntjeneste, helsestasjon og fastlege.
  • Det er for tiden 16-delt bakvaktsordning.

Din bakgrunn:

  • Du er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, eller en som nærmer seg ferdig med spesialiseringen i barne- og ungdomspsykiatri.
  • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling.

Interessert?

Ta kontakt med oss i IR Helse:

Daglig leder i Torgrim Andersen på M: 901 55 553.

Send din CV og søknad til mail@irhelse.no aktuelle søkere vil bli vurdert fortløpende.