Slik får skikkelig betalt for fastlegehjemmelen din!

Vi er i en fastlegekrise som øker i omfang. Stadig flere hjemmelshavere opplever at de ikke får solgt hjemmelen sin eller om de får solgt så er det til en fraksjon av det de en gang betalte selv.

For at du skal få skikkelig betalt for din fastlegehjemmel er det en ganske selvsagt betingelse som må være tilsted. Du må en kjøper som er villig til å betale.

Men vil den ene betale det som skal til i et marked der det er stor usikkerhet rundt den faktiske verdien av fastlegehjemler? Nei, vanligvis må man ha mer enn en interessent om man skal kunne oppnå gode priser. Om ikke det var nok, vi er til stadighet i dialog med fastleger som er oppgitt over at det ikke kommer inn noen interessenter.

Vi ser i alt for mange tilfeller at fastleger som har jobbet og slitt i mange år for å bygge opp praksisen sin, tar for lett på akkurat dette med å få nok interessenter slik at de får skikkelig betalt. Det er ikke uvanlig at eieren av hjemmelen slipper styringen og lar en kommunal saksbehandler overta.

I IR helse er vi eksperter på å bygge interessentlister. Jeg ønsker derfor å ha en prat med deg om hvordan vi kan hjelpe deg med å skaffe finne nok interessenter slik at du får solgt hjemmelen din.

Ta kontakt med meg for en uforpliktende samtale.

Torgrim Andersen
Torgrim AndersenDaglig Leder