Project Description

Har du lyst til å prøve noe nytt og spennende?

Vi har jevnlig behov for leger eller sykepleiere som ønsker å jobbe offshore. Som helsepersonell hos oss vil du få mulighet til å få en meningsfull og utfordrende arbeidshverdag på sokkelen.

I løpet av oppdragene vil du få ansvar for å sikre god helsehjelp og førstehjelp til de som jobber på plattformen. Du vil også delta i planlegging og gjennomføring av helseoppfølging og forebyggende arbeid, samt være med på å utarbeide rutiner og prosedyrer innen helse, miljø og sikkerhet.

Er du interessert i å vite mer om mulighetene som offshore-sykepleier eller lege hos oss?

Søk her eller registrer din interesse ved å kontakte oss direkte. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Oda Engelsgjerd Nes
Oda Engelsgjerd NesRekrutterer/HR Sykepleier
Torgrim Andersen
Torgrim AndersenDaglig Leder