Project Description

Vent på LIS 1 i oppdrag som gir relevant erfaring!

Er du en dyktig lege som har gjennomført studiet, men venter fortsatt på din plass som lege i spesialisering (LIS 1)?

Ønsker du å få relevant erfaring mens du venter, og samtidig bidra til å løse fastlegekrisen?

Vi har behov for dyktige leger som kan tenke seg vikariater som fastlege, bedriftsleger eller sykehjemslege mens de venter på LIS 1. Dette er en unik mulighet for deg å opparbeide deg verdifull erfaring og kompetanse i ulike kliniske settinger, samt muligens en prioritering i ditt videre spesialiseringsløp. Erfaringen du får gjennom vikariater kan også være en fordel i søknaden din på LIS 1, og vi har gode erfaringer med å sende LIS-ventere ut i oppdrag hos kunder som tilbyr veileder. Arbeidssted avhenger av hvor vi har oppdrag med veilederkompetanse. Det er derfor fordel om du er villig til å reise.

Vil du vite mer om mulighetene som fastlegevikar?

Ta kontakt med oss i dag, eller søk her for å bli en del av vårt team av dyktige leger som bidrar til å løse fastlegekrisen.

Søk her eller kontakt Oda Elisabeth Engelsgjerd Nes 958 55 554.
Oda Engelsgjerd Nes
Oda Engelsgjerd NesRekrutterer/Sykepleier