Project Description

Veileder for Leger i Spesialisering

IR Helse søker en erfaren lege med spesialisering innen allmennmedisin til en deltidsstilling som veileder for nyutdannede leger (LIS 0) og leger i spesialisering (LIS 1). Vårt mål er å bidra til å redusere fastlegekrisen gjennom å tilby våre nyutdannede leger og leger i spesialisering den støtten og veiledningen de trenger i overgangen fra studier til yrkeslivet.

Som veileder hos IR Helse vil du få mulighet til å jobbe med nyutdannede leger og leger i spesialisering, og tilby veiledning på telefon. Dette innebærer å jobbe som Veileder 1 eller Veileder 2, hvor du som Veileder 2 ikke har hovedansvar for dag-til-dag veiledning, men fortsatt vil være en viktig brikke i vår utvikling av våre yngre leger.

Som veileder hos IR Helse vil du få mulighet til å tilby:

  • Utviklingssamtaler
  • Telefonveiledning
  • Oppfølging på arbeidssted (Veileder 1)
  • Dialog med kunde, eventuelt med Veileder 1

Vi søker deg som har:

  • Spesialisering innen allmennmedisin
  • Erfaring som fastlege
  • Erfaring som veileder for nyutdannede leger (LIS 0) og leger i spesialisering (LIS 1)
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Gjerne i pensjonsalder

Som veileder hos IR Helse vil du få mulighet til å være den avgjørende faktoren som får flere yngre leger til å velge og bli fastlege. Kvalitet er viktig for oss, og vi tror at mer veiledning og utviklingssamtaler vil øke tryggheten og dermed kvaliteten våre yngre leger leverer når de er i oppdrag for oss.

Er du interessert i å bli en del av vårt team og bidra til å redusere fastlegekrisen som veileder for nyutdannede leger (LIS 0) og leger i spesialisering (LIS 1)? Kontakt oss eller søk stillingen nå!

Oda Engelsgjerd Nes
Oda Engelsgjerd NesRekrutterer/HR Sykepleier
Torgrim Andersen
Torgrim AndersenDaglig Leder