Project Description

Er du en dyktig operasjonssykepleier? Ønsker du å prøve noe nytt?

Vi har behov for operasjonssykepleiere til både korte og lange oppdrag hos kunder over hele landet.

Dine viktigste oppgaver vil være:

  • Å være en viktig brikke i det kirurgiske teamet
  • Å gjennomføre kliniske vurderinger av pasientens helsetilstand
  • Å ha medansvar for drift av operasjonsavdelingen
  • Å ha stor kunnskap innen hygiene og smittevern
  • Å ha medansvar for å tilrettelegge for en trygg gjennomføring av operasjon eller inngrep
  • Å ha medansvar for hygiene, infeksjonsforebygging og at alt er på plass og fungerer før inngrepet starter i operasjonssalen
  • Å klargjøre kirurgiske instrumenter og annet utstyr
  • Å assistere ved kirurgiske inngrep og undersøkelser, samt samarbeide med kirurg og annet helsepersonell
  • Å ha pasientkommunikasjon

I tillegg ser vi etter deg som er løsningsorientert og alltid på tilbudssiden. Dette innebærer at du er villig til å gå den ekstra milen for å hjelpe og finne løsninger på eventuelle utfordringer som måtte dukke opp.

Er du interessert i å vite mer om mulighetene vi kan tilby som operasjonssykepleier?

Søk her eller kontakt oss for mer informasjon

Oda Engelsgjerd Nes
Oda Engelsgjerd NesRekrutterer/Sykepleier